Remote bagage drop-off

Op veel luchthavens in de wereld dreigt er, door  toename van het aantal passagiers, een capaciteits tekort in de terminals. Hierdoor worden luchthavens gedwongen tot uitbreiding en/of kunnen ze kijken naar innovatieve mogelijkheden om dit capaciteits dilemma op een andere manier te lijf te gaan.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat passagiers een drietal generieke drijfveren hebben bij het reizen via een luchthaven. De passagier wil een authentiek reisproces, zo veel mogelijk zelf in controle zijn van het reisproces en een persoonlijk op maat gemaakt reisproces beleven.

De combinatie van deze twee trends heeft er toe geleid dat Schiphol mogelijkheden wil onderzoeken om passagiers buiten de terminal te kunnen laten inchecken. Met name het afgeven van de koffer buiten de terminal is hierbij een belangrijk en onderscheidend element.

 

Aanpak

Op een aantal plekken in de wereld is er al de mogelijkheid om buiten de terminal de koffer in te checken. De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook om te kijken of, hoe en waar remote bagage drop-off voor Schiphol gunstig zou kunnen zijn. Schiphol is een project gestart om te kijken of en op welke manier het haalbaar is om op “Lang Parkeren” (P3) een bagage drop-off faciliteit te realiseren. Onderdeel van de toetsing van deze haalbaarheid is het beginnen van een pilot op P3. Resultaten op het gebied van passagiersperceptie, logistiek, bagage veiligheid en samenwerking tussen relevante partijen zullen worden meegenomen in dit onderzoek. Ook om te kijken naar andere relevante remote bagage drop-off locaties voor Schiphol.

 Voor dit onderzoek worden benchmarks gebruikt van vergelijkbare cases over de hele wereld. Een aantal steden waar al is geprobeerd om bagage buiten de terminal op het vliegveld in te checken, of waar het nog steeds wordt toegepast zijn: Londen, Wenen, Hongkong en Orlando. Het succes, dan wel falen van de concepten in deze steden zal worden meegenomen om de mogelijkheden voor  Schiphol te bekijken. Er zullen een aantal kritieke succes- en faalfactoren worden geïdentificeerd.

 

Verwachtte resultaten

Het verwachte resultaat zal bestaan uit een roadmap voor het ontwikkelen van remote bagage drop-off voor Schiphol in de toekomst. Hierbij worden de al eerder genoemde aspecten als passagiersperceptie, logistiek, bagage veiligheid en samenwerking tussen relevante partijen meegenomen. Maar ook zal er gekeken worden naar verwachtte passagiersaantallen op relevante locaties voor remote bagage drop-off voor Schiphol.

0
  • P3